Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Vuosiloma 1130x400

Miten vuosiloman pituus määräytyy? Poimi tästä vinkit ensi kesän varalle.

 

Työntekijän vuosiloman kertymistä tarkastellaan kuukausikohtaisen ansainnan perusteella.

Lomaa kertyy lain nojalla kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta työsuhteen kestosta riippuen joko kaksi tai kaksi ja puoli arkipäivää, eli enintään 24 tai 30 arkipäivää vuodessa. Työntekijän lomaoikeus lasketaan lomakautta edeltävältä lomanmääräytymisvuodelta, eli 1.4.-31.3. väliseltä ajalta. Lomakaudeksi kutsutaan 2.5.-30.9. välistä ajanjaksoa. Ansaittu loma voidaan pitää lomakaudella (kesäloma 24 päivää) ja sen ulkopuolella (talviloma 6 päivää), elleivät työnantaja ja työntekijä ole sopineet muuta.Työntekijän vuosiloman pituutta selvitettäessä tulee kiinnittää huomiota kuukausittaisen työssäoloehdon täyttymiseen, työaikaan sekä työsuhteen kestoon lomanmääräytymisvuoden lopussa.

Täyttyykö kuukausittainen työssäoloehto? 

Työntekijälle tulee kertyä kalenterikuukaudessa vähintään 14 työssäolopäivää tai työssäolon veroista päivää, jotta täysi lomanmääräytymiskuukausi täyttyy. Jos taas työntekijä on sopimuksen mukaisesti työssä niin harvoina päivinä, ettei hänelle tästä syystä kerry yhtäkään 14 työssäolopäivää sisältävää kalenterikuukautta tai vain osa kalenterikuukausista sisältää 14 työssäolopäivää, täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijälle on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia.

Mikä on työntekijän työaika eli kumpaa ansaintasääntöä sovelletaan?

Edellä kuvatut 14 päivän ja 35 tunnin säännöt ovat kaksi lakiin perustuvaa vuosiloman ansaintasääntöä. Ansaintasääntöjä ei lähtökohtaisesti sovelleta rinnakkain, minkä vuoksi valinta tehdään joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön välillä. Jos esimerkiksi työntekijään sovelletaan 14 päivän sääntöä ja hänelle ei kerry jonakin kuukautena 14 työ- tai työssäolon veroista päivää, kyseiseltä kuukaudelta ei kerry lomaa, vaikka 35 työtuntia ylittyisikin. Työntekijän työsopimuksessa sovitut työajat määrittävät ansaintasäännön valinnan, ja merkitystä annetaan myös vakiintuneeksi työsuhteen ehdoksi muodostuneelle työaikajärjestelylle. Valinta voidaan joutua tekemään jälkikäteisarvion perusteella, jos työaika esimerkiksi vaihtelee tarjolla olevan työn mukaan.

Mikä on työsuhteen kesto lomanmääräytymisvuoden lopussa?

Kun on selvitetty täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärä, tarkastellaan työsuhteen kestoa lomanmääräytymisvuoden lopussa. Jos työsuhde samaan työnantajaan on jatkunut lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä yhdenjaksoisesti vähintään vuoden, työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos taas työntekijän työsuhde on jatkunut lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä yhdenjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Onko työntekijällä oikeus vapaaseen, jos kuukausittainen työssäoloehto ei täyty?

Jos työntekijä työskentelee sopimuksen mukaan kaikkina kalenterikuukausina alle 14 päivää tai alle 35 tuntia eikä siten ansaitse lainkaan vuosilomaa, hänellä on työsuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa.Lisäksi on hyvä huomioida, että vuosilomalakiin on tulossa pieniä muutoksia 1.4.2019 alkaen.

 

Lue lisää tilapäisistä poissaoloista lataamalla neuvontaopas alta.

                                      Lataa opas tilapäisistä poissaoloista tästä

New call-to-action