Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Verouudistus2019_1130x400

Verouudistukset 2019 - mikä muuttuu?

 

Vuosi 2019 tuo mukanaan verotuksen muutoksia. Muutokset koskevat esimerkiksi arvonlisäverolakia sekä verotusmenettelyitä.


Yritysverotus ja arvonlisäverotus

Arvonlisäverolakiin lisätään selkeä määritelmä arvosetelistä. Myös arvoseteleiden arvonlisäverotus yhtenäistyy ja selkeytyy vuoden 2019 alusta. Muutos selkeyttää esimerkiksi liikunta-, lounas- ja kulttuurisetelien sekä matkapuhelinten prepaid-korttien verokohtelua. Arvosetelit jaetaan jatkossa kahteen pääluokkaan ja niiden arvonlisäverokohtelu riippuu arvosetelin tyypistä. Arvoseteli voi olla yksikäyttöarvoseteli tai monikäyttöarvoseteli.

Arvolisäverotusmenettelyyn tulee helpotuksia koskien sähköisten palvelujen myyntiä kuluttajille toisiin EU-maihin. Verotus on tapahtunut tähän saakka ostajan sijoittautumisvaltiossa, mutta vuoden 2019 alusta verotus on sijoittautumisvaltiossa vain jos 10 000 euron myynnin kynnysarvo ylittyy. Vähäinen sähköisten palvelujen myynti voi siis jatkossa tapahtua Suomen arvonlisäverolla.

Joulukuun 2018 lopussa voimaantulleen veronkiertodirektiivin myötä korkojen vähennysoikeuden rajoitukset koskevat jatkossa konsernitilanteissa myös ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi pankkien, antamien lainojen korkoja. Rajoitus tulee kuitenkin voimaan vasta kun näitä ulkopuolisia nettokorkomenoja on yli 3 milj. euroa. Samalla korkomenojen käsite laajentuu. Veronkiertodirektiivi muuttaa myös väliyhteisölainsääntöä. Nämä muutokset koskevat vuoden 2019 verotusta.

Verotusmenettelyihin muutoksia

Marraskuussa 2018 OmaVero laajentui henkilöasiakkaiden tuloverotukseen. OmaVerossa voi tehdä muutosverokortin ja hakea ennakkoveroa tai lisäennakkoa. Siellä voi myös tarkastella verotuspäätöksen tietoja, tehdä oikaisuvaatimuksia sekä vastata selvityspyyntöihin ja maksaa veroja verkkomaksuna.

Paljon keskustelua herättänyt tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka yksinkertaistaa ja helpottaa palkanlaskentaan liittyvää ilmoittamista. Palkanmaksutiedot on jatkossa ilmoitettava työntekijäkohtaisesti viiden päivän kuluessa palkanmaksusta.

Edellä mainitun lisäksi verohallinto ottaa käyttöön suomi.fi-valtuutuksen veroasiointiin. Katso-palvelussa annetut valtuudet eivät siirry automaattisesti suomi.fi-valtuuksiin. Katso-valtuutukset ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.

Henkilö- ja muu verotus

Hallitus on esittänyt indeksitarkastusta tuloverotaulukoihin, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiokehityksen takia. Tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja korotettaisiin. Pieni- ja keskituloisten verotusta kevennettäisiin hiukan korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä. Työasuntovähennyksen enimmäismäärä korotettaisiin 250 eurosta 450 euroon.

Korotuksia on myös esitetty lämmitykseen käytettävien polttoaineiden ja työkonepolttoaineiden veroihin samoin kuin alkoholi-, virvoitusjuoma- ja tupakkaveroihin.

Verolait vahvistettiin joulukuun aikana

Haluatko tietää lisää tulevista veromuutoksista? Kauppakamarin veroasiantuntija Jukka Koivumäki kertoo edellä mainituista sekä muistakin verotuksen muutoksista videolla, johon pääset alla olevasta linkistä.

 

Lataa video tästä

New call-to-action