Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Työsopimuksen irtsanominen1130x400

Perusteita työsopimuksen irtisanomiselle? Työntekijästä johtuvat syyt.

 

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.

 

Lähtökohtaisesti määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu työsopimuksessa. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Seuraavassa tarkastellaan työnantajan oikeutta irtisanoa työsopimus työntekijän henkilöstä johtuvilla perusteilla, esimerkiksi työntekijän rikkoessa hänen työsopimuksesta johtuvia velvoitteitaan. Lisäksi tulee huomioida, että työsopimuksen irtisanomiseen henkilökohtaisilla perusteilla on tulossa pieniä muutoksia 1.7.2019.

Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Työntekijään liittyvät asialliset ja painavat irtisanomisperusteet jakautuvat laissa velvoitteiden rikkomuksiin ja laiminlyönteihin sekä työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten muuttumiseen. Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioidaan kokonaisharkinnalla, jossa tulee ottaa huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.

Vakava rikkominen ja laiminlyönti

Työnantajalla on irtisanomisperuste, jos työntekijä vakavasti rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta johtuvia velvoitteitaan. Velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti voi ilmetä yleisten velvoitteiden vastaisena menettelynä tai työsopimuksessa sovitun erityisvelvoitteen rikkomisena tai laiminlyöntinä. Työsopimuksen vastaisen toiminnan tai laiminlyönnin tulee vaikuttaa niin vakavalla tavalla työsuhteeseen, ettei sen jatkamiselle ole edellytyksiä. Irtisanomisperusteeksi käyvä vakava rikkomus tai laiminlyönti voi olla esimerkiksi ilmeinen huolimattomuus työssä, luvattomat poissaolot tai epäasiallinen käyttäytyminen.


Työntekijän työntekoedellytysten olennainen muuttuminen

Irtisanominen on myös sallittua, jos työntekijän henkilöön liittyvät työntekoedellytykset ovat muuttuneet niin olennaisesti, ettei työntekijä tämän vuoksi kykene enää selviytymään työtehtävistään, eikä hänelle voida tarjota muuta työtä. Työntekoedellytyksissä tapahtuneet muutokset voivat olla fyysisiä tai psyykkisiä.

Kielletyt irtisanomisperusteet

Irtisanominen on myös sallittua, jos työntekijän henkilöön liittyvät työntekoedellytykset ovat muuttuneet niin olennaisesti, ettei työntekijä tämän vuoksi kykene enää selviytymään työtehtävistään, eikä hänelle voida tarjota muuta työtä. Työntekoedellytyksissä tapahtuneet muutokset voivat olla fyysisiä tai psyykkisiä.

Työsopimuslaki sisältää listan perusteista, joita ei ainakaan voida pitää asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena. Tähän kuuluvat esimerkiksi työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Varoitus

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Jos kyseessä on kuitenkin niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus tai laiminlyönti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, varoitusta ei tarvitse antaa.

Lisäksi työnantajan tulee ottaa huomioon irtisanomismenettelyä ja irtisanomisaikoja koskevat säännökset.
 

Lataa opas työsuhteen päättämisestä

New call-to-action