Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Työsuhteen_ehtojen_muuttaminen_1130x400

Voiko työnantaja muuttaa työsopimuksen ehtoja?

 

Työsuhteen kestäessä voi syntyä tilanteita, jolloin muodostuu tarve muuttaa työnteon ehtoja, kuten työtehtäviä tai työntekopaikkaa. Tyypillinen esimerkki on tilanne, jossa työntekijän työsopimuksessa on sovittu työntekopaikaksi yrityksen toimipiste esimerkiksi Helsingissä. Yrityksellä on kuitenkin toinen toimipiste viereisellä paikkakunnalla ja jatkossa työnantaja haluaisi, että työntekijä työskentelisi molemmissa toimipisteissä. Tällöin nousee esiin kysymys, onko työnantajalla oikeus määrätä työntekijä työskentelemään myös toisessa toimipisteessä?

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa työsuhteen kestäessä osapuolten välisellä sopimuksella, ei olennaisia ehtoja voidaan muuttaa työnantajan yksipuolisella määräyksellä työnjohto-oikeuden nojalla tai olennaisia ehtoja irtisanomismenettelyä käyttäen. Olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja töiden järjestelyssä sekä siirrot tehtävistä toisiin kuuluvat lisäksi yhteistoimintamenettelyn piiriin.


Mistä lähteä liikkeelle?

Kun työnantaja harkitsee, onko hänellä oikeus muuttaa työnteon ehtoja, tulee hänen ensimmäiseksi tarkastella työsopimusta. Työsopimuksesta katsotaan, miten tarkasti ehdosta on sovittu. Vastaavasti tulee huomioida, että työsuhteessa noudatetut ehdot ovat voineet muodostua työnantajaa sitoviksi myös vakiintuneen käytännön kautta. Työnantaja ei saa muuttaa yksipuolisesti esimerkiksi työntekopaikkaa tai työtehtäviä koskevaa työnteon ehtoa, jos siitä on sovittu yksityiskohtaisesti. Sen sijaan tilanne on toinen väljästi sovittujen ehtojen kohdalla.

Työnantajalla on kuitenkin oikeus työnjohto-oikeutensa nojalla määrätä työsuhteen ehtoja koskevista tilapäisistä muutoksista, vaikka muutokset koskisivat työsuhteen olennaisia ehtoja. Näin voi olla esimerkiksi työtehtävien järjestelemiseksi sairaustapauksissa.

Miten ehtoja voidaan muuttaa?

 

Sopimalla

Työnantaja ja työntekijä voivat milloin tahansa työsuhteen aikana muuttaa työsopimusta uudella sopimuksella. Sopimus voidaan tehdä vapaamuotoisesti, mutta näyttöongelmien välttämiseksi ehtojen muutoksesta on syytä sopia kirjallisesti.

Työnjohto-oikeuden nojalla

Työnantajalla on työnjohto-oikeuden nojalla oikeus määrätä, miten, millaisissa oloissa ja milloin työ tehdään. Työnjohto-oikeuden laajuus kuitenkin vaihtelee kussakin yksittäistapauksessa sen mukaan, kuinka tarkasti työsuhteen ehdosta on sovittu. Työnantajan työnjohtovaltaa voivat rajoittaa hyvin tarkasti sovitut työn suorittamisen tapaa ja ajankohtaa koskevat ehdot.

Jos työsopimuksessa on nimenomaisesti sovittu jostakin työsuhteen ehdosta, työnantaja ei voi yksipuolisesti työnjohto-oikeutta käyttäen muuttaa kyseistä ehtoa, koska se katsotaan yleensä olennaiseksi työsuhteen ehdoksi. Työsuhteen olennaisen ehdon muutokseen työnantaja tarvitsee irtisanomisperusteen.

Esimerkiksi, jos työsopimuksessa on sovittu työntekijän työntekopaikaksi Helsingin toimipiste, ehdosta on sovittu yksityiskohtaisesti. Tällöin työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työnjohto-oikeutensa nojalla työntekijää työskentelemään muissa toimipisteissä, koska työsopimuksen perusteella tämä ei ole mahdollista. Sen sijaan ehdosta on sovittu väljästi, jos esimerkiksi työntekopaikaksi on määritelty työsuhteen alkaessa Helsingin toimipiste ja tämän lisäksi työsopimukseen on kirjattu, että työntekijä on velvollinen työskentelemään kaikissa työnantajan toimipisteissä.

Irtisanomismenettelyllä

Työsuhteen ehdon muutos irtisanomismenettelyä käyttäen tulee kyseeseen, kun muutos on välttämätön, mutta työnantaja ja työntekijä eivät pääse sopimukseen muutoksesta ja työsopimus rajoittaa työnantajan työnjohto-oikeutta. Jos työnantaja muuttaa työsuhteen ehtoa irtisanomismenettelyä käyttäen, hänellä tulee olla joko taloudellinen ja tuotannollinen tai työntekijän henkilöstä johtuva irtisanomisperuste työsopimuksen päättämiseen.

Myös työsopimuksen purkuperuste oikeuttaa ehtojen muuttamiseen. Kun työnantaja muuttaa työsopimuksen ehtoa irtisanomismenettelyä käyttäen, hänellä on peruste työsopimuksen päättämiseen, mutta hän päättämisen sijasta muuttaa sopimuksen ehtoa.

 

Lataa tästä opas työsuhteen ehtojen muuttamiseen

Lataa opas tasta