Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Tulorekisteri-voimaan-2019-mika-muuttuu

Tulorekisteri tulee! Miten sovellat sitä käytännössä?

 

KATRE eli kansallinen tulorekisteri ja sen tuoma helpotus ammattilaisen arkeen kolkuttelee jo ovella. Näin ollen nyt on oivallinen aika perehtyä tai kerrata miten tulorekisteri vaikuttaa käytännön työhösi.

 

Mikä?

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka on luotu tarpeesta yksinkertaistaa ja helpottaa palkanlaskentaan liittyvää ilmoittamista. Rekisterin käyttöönoton jälkeen palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Aikaisemmin palkkatiedot on pitänyt ilmoittaa usealle taholle, mutta uudistuksen jälkeen palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Rekisteri ei muokkaa eikä jalosta tietoa, vaan se kokoaa tiedon, jonka jälkeen se on sitä tarvitsevien käytössä palvelun kautta.

 

Miten?

Tiedot voidaan välittää tulorekisteriin yhteensä neljälle eri tavalla. Tiedot voivat siirtyä suoraan teknistä rajapintaa hyödyntäen, sähköisen asiointipalvelun latauspalvelusta tai verkkolomakkeen kautta. Tietojen ilmoittaminen paperilla on myös mahdollista, mutta ainoastaan vain erityisestä syystä.

 

Teknisen rajapinnan käyttö tietojen ilmoittamiseen

Mikäli käytätte järjestelmää, joka hyödyntää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tulee sille hankkia varmenne. Varmenteen avulla tunnistetaan organisaatio ja varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Palkkatiedot voidaan ilmoittaa järjestelmää käyttäen ilman erillistä valtuutusta asiakasyritykseltä. Hakemuksia rajapinnan käyttöönottamiseksi on voinut tehdä marraskuun alusta alkaen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Lain mukaan tiedot suorituksesta tulee ilmoittaa maksukohtaisesti tulorekisteriin viimeistään viiden päivän kuluttua maksupäivästä. 

 

Ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun kautta

Mikäli olet yrityksesi nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, on sinulla valtuudet käyttää tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua. Yritykset voivat antaa Suomi.fi -palvelun kautta valtuuden yritykselle tai henkilölle palkkatietojen ilmoittamiseen tai katseluun.

Vaikka asiakas olisikin antanut teille Katso-valtuudet, tulee yritykseltä pyytää uudet valtuudet. Niin sähköisen latauspalvelun kuin myös verkkolomakkeen kautta tulorekisteriin voidaan toimittaa tietoja valtuuksien mukaisesti.

 

Tulorekisteriin ilmoittamiseen liittyviä ohjeita

Lain mukaan tiedot suorituksesta tulee ilmoittaa maksukohtaisesti tulorekisteriin viimeistään viiden päivän kuluttua maksupäivästä. Suoritukset ja näihin tuloihin tehtävät korjaukset, jotka tapahtuvat 1.1.2019 lähtien kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden alaisuuteen.  Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset annetaan vuodelta 2018.

Rahana maksettujen suorituksien ilmoittamisen määräajasta poiketen muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset tulee ilmoittaa kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Sääntö tulee kuitenkin vain sovellettavaksi siinä tapauksessa, että tulonsaajalle ei makseta rahapalkkaa.

Maksun suorittaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella erikseen jokaisesta tulonsaajasta. Samaan ilmoitukseen voi sisällyttää erilaisia tuloja, esimerkiksi kilometrikorvauksen sekä rahapalkan. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös palkkaennakkoja.

Tulorekisteriin voidaan ilmoittaa siis rahapalkat kahdella eri tavalla: Palkkojen yhteissummana (tapa 1), tai vaihtoehtoisesti siten, että palkka on eritelty (tapa 2):

Aikapalkka 3761,00 €
Luentopalkkio 150,00 €
Ylityökorvaus 150,00 €

 

Tietyt rahapalkkiot on kuitenkin ilmoitettava erikseen, kuten esimerkiksi luontoisedut.

Palkkatietoilmoituksen tietosisällön osalta on määritelty tiettyjä pakollisia tietoja, joiden on löydyttävä ilmoituksesta. Pakollisiksi tiedoiksi on luokiteltu esimerkiksi palkanmaksukausi ja-päivä sekä tietyt tulolajit. Täydentävien tietojen, esimerkiksi poissaolotietojen, antaminen on vapaaehtoista.

On myös syytä ottaa huomioon se, että tulorekisteri ei muuta säilytysaikoja

Tulorekisteriin on myös velvollisuus antaa erillisilmoitus kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan mm. työnantajan sairasvakuutusmaksu.

Palkkailmoittamisen tulolajeihin kannattaa myös tutustua, sillä tulorekisteri yhtenäistää tulolajien koodit. Saat lisätietoa esimerkiksi tulolajeista ja muista tulorekisterin tuomista muutoksista lataamalla alla olevasta linkistä kattavan tulorekisterioppaan.

 

Lataa tulorekisteriopas tästä