Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Tulorekisteri-kayttoon-oletko-valmis

Tulorekisteri voimaan tammikuussa 2019 - mikä muuttuu työnantajan näkökulmasta?

 

Tammikuussa 2019 käyttöön otettava KATRE eli kansallinen tulorekisteri helpottaa huomattavasti palkanlaskentaan liittyvää ilmoittamista. Muutos aiheuttaa toimenpiteitä jokaisessa yrityksessä. 

 

Mikä?

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka on luotu tarpeesta yksinkertaistaa ja helpottaa palkanlaskentaan liittyvää ilmoittamista. Aikaisemmin palkkatiedot on pitänyt ilmoittaa usealle taholle, mutta uudistuksen jälkeen palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Rekisteri ei muokkaa eikä jalosta tietoa, vaan se kokoaa tiedon, jonka jälkeen se on sitä tarvitsevien käytössä palvelun kautta.

 

Miten?

Tiedot voidaan välittää tulorekisteriin yhteensä neljälle eri tavalla. Tiedot voivat siirtyä suoraan palkkahallintojärjestelmästä, sähköisen asiointipalvelun latauspalvelusta tai verkkolomakkeen kautta. Tietojen ilmoittaminen paperilla on myös mahdollista, mutta ainoastaan vain erityisestä syystä.

Palkansaaja voi ilman erillistä valtuutusta automaattisesti tarkastella palvelun kautta itseensä liittyviä ilmoituksia.

 

Haluan että tilitoimisto hoitaa ilmoittamisen - miten se käytännössä onnistuu?

Mikäli tilitoimisto tulee vastaamaan yrityksessänne palkkatietojen ilmoittamisesta, tulee yrityksenne mahdollisesti valtuuttaa tilitoimisto hoitamaan uuden lain mukainen ilmoittaminen. Valtuuttaminen on tarpeellista siinä tapauksessa, että tilitoimisto välittää tiedot sähköisen asiointipalvelun kautta. Tilitoimisto pystyy ilmoittamaan tiedot palkkahallintojärjestelmän kautta ilman erillistä valtuutusta.

Suomi.fi -palvelussa on mahdollista valtuuttaa niin henkilöitäkin kuin yrityksiäkin palkkatietojen ilmoittamiseen tai katseluun.

Palkansaaja voi ilman erillistä valtuutusta automaattisesti tarkastella palvelun kautta itseensä liittyviä ilmoituksia.

 

Valtuuttaminen - miten ja kenen toimesta se tapahtuu?

Mikäli olet yrityksesi nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, on sinulla valtuudet valtuuttaa esimerkiksi tilitoimisto palkkatietojen ilmoittamiseen Suomi.fi -palvelussa. Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisena henkilönä voit valtuuttaa myös toisen henkilön, esimerkiksi yrityksenne talousjohtajan hoitamaan valtuuksien antamista jatkossa. Yrityksen on syytä huolehtia nimenkirjoitusmerkintöjen ajantasaisuudesta kaupparekisterissä, sillä edellä mainittu oikeus syntyy rekisterimerkintöjen perusteella.

Valtuuttaminen on mahdollista jo nyt, ja se onkin suotavaa tehdä mahdollisimman pikaisesti. Tilitoimisto saattaa myös lähettää teidän yrityksellenne suoraan valtuutuspyynnön Suomi.fi -palvelussa. Valitettavasti valtuuttaminen ei ole mahdollista yhtiöiden toimesta, joilla on kaksi yhdessä -edustus eikä kaupparekisteriin merkittyä toimitusjohtajaa.

Suomi.fi -palveluun ei tarvitse hakea erikseen tunnuksia kuten katso-palvelussa, vaan tunnistautuminen käy esimerkiksi pankkitunnusten avulla. Samanlainen tunnistamismenetelmä on käytössä myös tulorekisterissä.

 

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin käytännössä

Uuden lain asettamiin vaatimuksiin ilmoittamisesta on syytä tutustua ja ainakin varmistua siitä, että yrityksessänne alueesta vastaava henkilöstö on tietoisia lain edellyttämistä toimista.

Mikäli yrityksenne ilmoittaa palkkatietonne palkkahallintojärjestelmän kautta, tulee sen käyttöä varten hakea varmenne. Varmenteen voi hakea jo nyt tulorekisteristä. Mikäli yrityksenne käyttää sähköistä asiointipalvelua tietojen ilmoittamiseen, tulee tarkoituksenmukaiset henkilöt valtuuttaa palvelun käyttöön. Lähtökohtaisesti yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisella henkilöllä on oikeus käyttää tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua.

Lain mukaan palkanmaksajien tulee ilmoittaa tiedot suorituksesta maksukohtaisesti tulorekisteriin viimeistään viiden päivän kuluttua maksupäivästä. Suoritukset ja näihin tuloihin tehtävät korjaukset, jotka tapahtuvat 1.1.2019 lähtien kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden alaisuuteen.  Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset annetaan vuodelta 2018.

Rahana maksettujen suorituksien ilmoittamisen määräajasta poiketen muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset tulee ilmoittaa kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.  Sääntö tulee kuitenkin vain sovellettavaksi siinä tapauksessa, että tulonsaajalle ei makseta rahapalkkaa.

Maksun suorittaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella erikseen jokaisesta tulonsaajasta. Samaan ilmoitukseen voi sisällyttää erilaisia tuloja, esimerkiksi kilometrikorvauksen sekä rahapalkan. Vaikka tulolajeja olisikin useita, voidaan palkasta vähennettävät erät ilmoittaa yhteissummana kaikista tulolajeista. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös palkkaennakkoja.

Tulorekisteriin on myös velvollisuus antaa erillisilmoitus kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan mm. työnantajan sairasvakuutusmaksu.

Palkkailmoittamisen tulolajeihin kannattaa myös tutustua, sillä tulorekisteri yhtenäistää tulolajien koodit. Saat lisätietoa esimerkiksi tulolajeista ja muista tulorekisterin tuomista muutoksista lataamalla tulorekisterioppaan alta.

 

Lataa tulorekisteriopas tästä

 

Oppaan lataus kehote